Wszystkie mieszkania zostały sprzedane
Dziękujemy naszym klientom za zaufanie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej nowej inwestycji na Teofilowie.
POZNAJ NEOTEO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budomal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 90-642 Łódź, Aleja Włókniarzy 221/225, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579560, NIP: 7272797795, REGON: 362681873, (dalej zwany: ADO);
  • inspektorem ochrony danych u ADO jest p. Aleksandra Bartosiewicz-Swaczyna, adres e-mail alekdandra.swaczyna@budomal.com.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia Panu/Pani ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w ww. celu;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesyłania ww. informacji.
Ulubione projekty